ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพัฒนาจิต

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ๕ ประการ ของพระพุทธเจ้า ดังนี้

- เพื่อทำให้จิตใจผ่องใส
- เพื่อชำระกำจัดความเศร้าโศกเสียใจ
- เพื่อกำจัดความทุกข์ทั้งกายและจิค
- เพื่อเข้าใจความจริงขิงชีวิต และ เพื่อถึงซึ่งการดับทุกข์และให้ถึงนิพพาน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นความพยายามที่จะเข้าใจถึงธรรมชาติของจิตวิทยา-กายวิภาค ได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวผู้ปฏิบัติ การพัฒนาการรับรู้ที่ตรงจุดอย่างเป็นระบบและสมดุล เป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติ เมื่อท่านสังเกตุ และกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะของกายและจิตทุก ๆ ขณะ ท่านจะเกิดความเข้าใจในความจริงที่แท้ของชีวิต และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน การปฏิบัติจะทำให้ท่านเกิดปัญญา ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีสติในการดำรงชีวิตได้โดยอิสระ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่ยึดติดน้อยลง กังวลและสับสนน้อยลงชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะท่านดำเนินชีวิตด้วยความมีสติ ความเข้าใจและโอบอ้อมอารี
ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใคร ก็สามารถปฏิบัติกรรมฐานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติาจเป็นเวลาไม่กี่นาทีจนถึงเป็นหลาย ๆ ชั่วโมง การปฏิบัติจะต้องทำให้สม่ำเสมอ จึงจะบรรลุถึงเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ช่วยนำทางชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
- เพื่อการพัฒนาจิตและเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน
- เพื่อแสดงถึงบทบาทของพระสงฆ์ในสังคม
- เพื่อการนำไปสู่การพ้นทุกข์ คือการบรรลุนิพพาน

ผู้ดำเนินการ

- คณะกรรมการดำเนินการของศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของวัดมหาธาตุฯ

งบประมาณ

- ดำเนินการโดยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

คุณสมบัติของผู้ประสงค์ศมัครจะเข้าปฏิบัติ

- มีศรัทธาที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างแน่วแน่
- มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฏและระเบียนของศูนย์ฯ
- มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัด
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พระมหาไสว ธีรโสภโร

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ

โทร. 081-870-9586, 081-665-0071

หรือโทรโดยตรงไปยังศูนย์ ฯ

ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02-223-6878, โทรสาร 02-223-6873

 

 

Add comment

กรุณาอ่าน กฎ และเงื่อนไขในการใช้งาน Webboard โดยละเอียด

1.ห้ามเผยแพร่ข้อความเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ
2.ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน
3.ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่
4.ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
5.ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
6.ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
7.ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้น
8.ห้ามเผยแพร่ข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม
9.ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่
10.ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ Username บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ "webmaster", "web editor", "hostmaster", "postmaster", "admin", "member(s)", "customer / customer service" หรือคำอื่นๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็น Username
11.สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ และความคิดเห็นใน Webboard โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Security code
Refresh